آنژین صدری

نیتروگلیسیرین قرص و زیرزبانی

نیتروگلیسیرین(خوراکی/زیرزبانی): موارد مصرف، عوارض جانبی، دوز درمانی و…

نیتروگلیسیرین برای درمان یا جلوگیری از حملات درد قفسه سینه ( آنژین صدری) استفاده می شود. نیتروگلیسیرین همچنین ممکن است برای مواردی… ادامه »نیتروگلیسیرین(خوراکی/زیرزبانی): موارد مصرف، عوارض جانبی، دوز درمانی و…